Чесността е най-добрата политика!
Контакти
БАРС АД
Бул. Ришки проход 66           
9701 Шумен                 


Изпълнителен Директор
ИНЖ. ДАНКО СТОЯНОВ ДОБРЕВ
0887 27 01 40
ТЕЛ: 054/ 86 27 84
e-mail:
office@barsad.eu


ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

ТЕЛ: 054/ 86 30 94;
ФАКС: 054/ 830 807
e-mail: office@barsad.eu

ПЪТНО СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕЛ: 054/ 86 30 94 ВЪТРЕШЕН 210
e-mail: office@barsad.eu

КОНТРОЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ

ТЕЛ: 054/ 86 30 94 ВЪТРЕШЕН 203
e-mail: office@barsad.eu

Коректност, почтеност, високо качество!