Чесността е най-добрата политика!
Дейности
  • Строителство на нови пътни настилки и пътни съоражения;
  • Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътни настилки и всички елементи на пътната инфраструктура;
  • Производсво на асфалтови смеси;
  • Зимно поддържане на пътната мрежа;
  • Водопроводи - от HDPE, PP и други видове тръби;
  • Канализации - от бетонови, стоманобетонови, PVC тръби и др. от различни диаметри;
  • Тръбопроводи и хидромелиоративни съоражения;
  • Благоустрояване на населени места - извършване на веритикални планировки; направа на всички видове настилки от бетонови плочи; бордюри; алеи; озеленяване;
  • Строителство и ремонт на жилищни и търговски сгради.
Коректност, почтеност, високо качество!