Чесността е най-добрата политика!
Контрагенти
„АЛ и КО" АД - Шумен
„АЯКС - 2002" ООД - Варна
„Аргогруп екзакт" ООД - София
„Алкомет" АД - Шумен
„Актив - К" ООД - Варна
„БКС - Търговище" ЕООД - Търговище
„Бимаз" ЕООД - София
„Български пощи" ЕАД - София
 Българска браншова камара „Пътища"- София
„Бета проинвест" ЕООД - София
„Брамас 96" АД - Шумен
 Булстрад АД - София
„Билла недвижимости" ЕООД - София
 Джи Пи Груп ООД - София
„БКС" ЕООД - Велики Преслав
„Бултекс 99" ЕООД - Пловдив
„В и К" ООД - Шумен
„Виртген България" ЕООД - София
 СД „ГАРАНТ - ПП" - Бургас
 „Германише Лойд България" ЕООД - Варна
„Дим - Транс" ЕООД - Шумен
„Енев" ООД - Шумен
„Електроизграждане" АД - ШУмен
 „Експрес Гаранцион" ООД - Варна
„Енчо Енчев - ЕТЕ" ЕООД - Дална Оряховица
 ЕЛИТ - „Пътна сигнализация" ООД„Ей  Пи Ес - България" АД - София
 Екомакс ООД - Шумен
„ЖСП Стил" ООД - Шумен
„Инжстройинженеринг" ЕООД - Варна
„Индустриален парк Шумен" АД - Шумен
„Иван Александров - 93" ЕООД - Шумен
 ЕВН Електроразпределение АД - Пловдив
„Импресия - 99" ООД - Провадия
„Комфортстрой" ЕООД - Шумен
„Керамат" АД - Каспичан
 Камара на строителите в България - София
„Келмапласт - България" ЕООД - София
„Кралеви - 2005" ООД - Шумен
„Кауфланд България" ЕООД - София
 КИРОВ АД - София
„Карлсберг България" АД - София
 Техномаркет България ЕАД - София
„Кристал - глас" ЕООД - Шумен
„Катра трейд" ЕООД - Пловдив
 „ЛЕО - Бетонови изделия" ЕООД - Бургас
„ЛИДЛ България" ЕООД ЕНДКО КД - с. Равно поле
„Лифтком" ООД - Шумен
„Литос" ООД - Шумен
 МОСВ - София
„Монолит 3" ООД - София
 МРРБ - София
„Метарекс" ООД - София
 Социален фонд за развитие - София
„М - Инженеринг" ООД - Велико Търново
 МСК ООД - София
„Лорекс" ЕООД - Шумен
Община Шумен
Община Никола Козлево
Община Смядово
Община Каспичан
Община Венец
Община Хитрино
 Община Велики Преслав
 Община Ветрино
„ОМВ - България" ЕООД - София
„Орвитекс индустри" ООД - София
„Овергас инженеринг" АД - Ямбол
 Пени маркет България ЕООД - с. Столник
„Олимпия Шумен" ООД - Шумен
„Пътища" АД - Шумен
 Нац. агенция „Пътна инфраструктура" - София
„Примекс" ЕООД - Шумен
 Областно пътно управление - Шумен
„ПСГ" АД - София
„Пътинженерингстрой-Т" АД - Тъгговище
„Павел и синове" ООД - ШУмен
„ПРОВАДСОЛ" АД - Провадия
„Пътно строителство" АД - Добрич
„Пътинженеринг" ООД - Русе
 Интернешънъл Асет Банк - София
„Пътно строителство" АД - Разград
„Пътна компания" АД - Бургас
„Пайплайф България" ЕООД - Ботевград
„Ро и Ни" ЕООД - Шумен„РОЕ - България" София
 РУВИК ООД - Шумен
„Рока България" АД - Каспичан
 ДП „Ръководител на въздушното движение" - София
„Строителни изделия" АД - Хан Крум
„Стройкомерс ТТ" ЕООД - Търговище
„Скални материали" АД - Русе
„Светлина Шумен" ООД - Шумен
 СД „СИАЕН - Аврамов и с-ие" - Шумен
„СТИВ 88 " ЕООД - София
 Строителни машини ЕООД - София
„Стройконтрол МВМ" ООД - Шумен
„Си Ди Макс" ЕООД - Шумен
„Стройколукс Джабаров" ООД - Шумен
„Спортни настилки" ЕООД - София
„Сатекс" ООД - Шумен
„Тича - Шумен" ООД - Шумен
„Тексим инженеринг" ЕООД - Пловдив
„Форми" ООД - София
„Фидус - плант" ООД - Павликени
„ХВГ - Комерс" ЕООД - Русе
„Хидравлика консулт" ЕООД - Пловдив
„Хавле Арматурен" ЕООД - София
АД „Холд" - Варна
„Хилти / България/" ЕООД - София
„Херти" АД - Шумен
„Цукев" ООД - София
 ЦИНП при УАСГ - София
 АД „Черноморски солници" - Бургас
„Черноморска технологична компания" АД - Варна
 Чугунена Арматура България АД - Враца
 Черноморска газова компания - Варна
„Шумен" АД
„Шуменска крепост" АД
 ШЕЛ България - София
ЗК „Юпитер" АД - София
„Юпитер 05" ООД - Пловдив
 Юроком 2000 - София
„Янис" ООД - Шумен
„Дишлев" ЕООД - Шумен
 Напоителни системи ЕАД - Шумен

Коректност, почтеност, високо качество!